Kolumbariumas

Visi mes žemėje tik svečiai... Išėjusius artimuosius esame įpratę lankyti jų amžinojo poilsio oazėse - kapinėse, kur galime pagerbti artimojo vėlę, susikaupti, pasimelsti, uždegti žvakelę ar padėti gėlių. Tačiau vis spartėjantis gyvenimo tempas, vis didesnis mobilumas, leidžiantis keisti gyvenamąją vietą, ir apsunkinantis galimybę prižiūrėti artimųjų kapelius, bei laisvos žemės kapinėse stoka, skatina keisti ir požiūrį į laidojimo tradicijas.

Pastebimai padidėjo pageidaujančių kremuoti palaikus, todėl atsižvelgdami į Jūsų poreikius pristatome privatų kolumbariumą Garliavoje, esantį prie Jonučių kapinių. Vertindami kokybę ir norėdami užtikrinti ilgaamžiškumą, kolumbariumui statyti pasirinkome marmurą ir granitą.

Kolumbariumas atviras visiems, nepaisant gyvenamosios vietos. Šeimos kriptoje galima saugoti daugiau nei vieną urną: priklausomai nuo urnos dydžio į kriptą telpa iki keturių urnų. Kolumbariumo kriptos nuomos sutartis sudaroma 25-riems metams, su galimybe nuomos terminą pratęsti.

Papildomos paslaugos (sutartu laiku):

  • gėlių padėjimas;
  • žvakės uždegimas.

Niekas man nesakė, kad čia esu svečias –
Nei lelijos žiedas, nei laukų gėlė.
Balti žemės sodai, žemės pievos plačios –
Tik siaura kaip lieptas mūsų pakelė.

B. Brazdžionis